Политика на ползване

Политика на поверителност MISTERMEGA

Онлайн магазинът www.mistermega.bg се ръководи от:
(наричания по-долу: MISTERMEGA, също производните “нас/ни”).

Тази Политика на поверителност обяснява подробно как използваме личната информация, която ни предоставяте, когато използвате онлайн магазина и поръчвате продукти.

Какво е лична информация?

Личните данни са информация, която пряко или непряко Ви идентифицира като индивид и „непряко“ означава в комбинация с друга информация, например, с името Ви, пощенския адрес, имейл адрес, телефонния номер, данни за местоположението или други идентификационни данни.

Каква лична информация събираме?

Ако сте само посетител в онлайн магазина MISTERMEGA, събираме данни, използвайки само бисквитки.

В случай на контакт с нас чрез формуляра на уебсайта ни, ние се сдобиваме с Вашето име, фамилия, телефонен номер и/или имейл адрес, така че да можем да отговорим на въпроса Ви.

Ако сте купувач на продуктите, които предлагаме в онлайн магазина ни, можем да съберем и друга лична инормация, която ни е нужна, за да създадем акаунт и да изпратим продуктите, които сте поръчали. Тази лични данни са:

име и фамилия;
адрес (име и номер на улица, пощенски код и град)
имейл адрес за контакт;
телефон за контакт;

Как обработваме личната Ви информация?

Всички изпратени лични данни се разглеждат конфиденциално и се използват само за целта, за която се събират. MISTERMEGA с адекватна организация, работни процедури и технологични решения и със свои собствени и външни експерти, предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че данните Ви са защитени. По този начин, MISTERMEGA използва адекватно ниво на защита и разумни физически, електронни и административни действия, за да защити събраните данни от неволно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване на лични данни или неоторизиран достъп до личните данни, които са изтеглени, съхранявани или разглеждани по друг начин. Достъпът до личната Ви информация е разрешен само на доставчиците на услуги от персонала, които имат нужда от тази информация по бизнес причини, или тези, които имат нужда от тях, за да си свършат работата.

Ако сте поръчали продукт, който ние предлагаме в онлайн магазина MISTERMEGA, личните данни се събират и обработват за сключването и прилагането на договор за продажби, издаването на фактура и доставката на продукта.

Във връзка с законния ни бизнес интерес, който имаме като магазин, когато потвърждавате поръчка на продукт, ние Ви каним да получавате нашия е-бюлетин, за да Ви информираме за сходни продукти в нашата оферта. В началото на получаване на офертите, можете да се отпишете от линка, който се изпраща заедно с електронния доклад на изпратената поръчка или на линка, който е във всяко изпратено съобщение.

MISTERMEGA се задължава да не продава, дава назаем или прехвърля по друг начин информацията, която сте предоставили чрез онлайн магазина или по друг начин на трети страни, освен в случаите, изброени по-долу и освен ако не е предвидено друго по закон.

Личната Ви информация ще бъде разкрита от MISTERMEGA само на изброените трети страни съгласно правилата и условия по-долу, при което MISTERMEGA ще се увери, че личните Ви данни ще бъдат обработени, защитени и прехвърлени в съответствие с приложимите нормативни уредби:

Външни доставчици на услуги (услуги по доставката и други)

Ако е необходимо, ще упълномощим други фирми или индивиди да свършат определени дейности, спомагателни за нашите услуги. Например, личните данни може да се предоставят на провайдъри за хостинг на базите ни данни и приложения, за услуги по обработка на данни или за изпращане на информацията, която сте поискали за осигуряване на услуги по поддръжката и т.н. Външните доставчици на услуги ще предоставят такива данни или ще ги правят достъпно само до нужната степен за дадена цел. Тези данни няма да се използват за други цели. Външните доставчици на услуги MISTERMEGA са договорно обвързани да уважават конфиденциалността на личната Ви информация.

Бизнес трансфери

Във връзка с реорганизация, промяна на статуса, продажба или друг трансфер на средства (обикновено наричани „бизнес трансфер“), ние ще прехвърлим данни в разумна степен и каквото е необходимо за бизнес трансфер, при условие, че получаващата страна се задължава да уважава личните Ви данни в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни. Ще продължим да гарантираме конфиденциалността на всички лични данни и да информираме засегнатите потребители преди личните данни да станат обект на друга политика на поверителност.

Държавни органи

Ще разкрием личната Ви информация на държавни органи в случаи, когато това се изисква от националното законодателство или законодателството на Европейския съюз. MISTERMEGA, например, ще отговори на искания от съдилища, правоприлагащи органи или други държавни органи, които може и да включва държавни органи от друга страна-членка на ЕС.

Законен интерес

Възоснова на законен интерес, използваме личните Ви данни да откриваме и предотвратяваме измамната употреба или злоупотреба с услуги или абонаменти към тях; освен това, по отношение гарантирането на стабилна работа на системата и услугите ни, както и за цел прилагане на мерки за информационна сигурност, отговарящи на изискванията относно качеството на услугите и намирането на повреда в техническата система и услуги.

Възоснова на законен интерес, ние използваме личната Ви информация и с цел потенциално правоприлагане, съдебно и извънсъдебно възстановяване.

Вашите права относно личната Ви информация

В случай, че индивиди поискат от MISTERMEGA достъп до лични данни, корекция, изтриване или ограничение обработката на личната Ви информация, имате право да откажете обработката или прехвърлянето на личната Ви информация.

Право да сте информирани: Винаги имате право да сте запознати или да обработите лични данни, свързани с Вас, и в такъв случай, да имате достъп до личната си информация и следната информация: (а) процедурни цели; (б) природата на дадените лични данни; (в) потребители или категории потребители, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни; (г) очакван период на задържане на личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период; (д) къде личните данни не събират от Вас цялата налична информация относно източника си.

Право на корекция: имате право да коригирате неточна лична информация, свързана с Вас и във връзка с цел обработка, право да попълните непопълнени лични данни.

Право на изтриване: Имате право да изтриете личната си информация, когато е приложима една от следните причини: (а) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или пък обработвани; (б) когато оттеглите съгласието си, възоснова на което се обработва и при което не съществуват други правни основания за обработката им; (в) при възражение от Ваша страна на обработката и когато няма отменящи последното правни основания за обработката им; (г) личните данни са били обработени незаконно.

Право на ограничаване на обработката: Имате право на ограничаване обработката на личната Ви информация, когато едно от следните положения е приложимо: (а) когато се обсъжда точността на данните за период, позволяващ ни да потвърдим точността на личната Ви информация; (б) обработката е нелегална и сте против изтриването на лични данни, а искате ограничаване на ползването им; (в) нямаме нужда от личната Ви информация с цел обработка вече, но Вие се нуждаете от нея за налагане или защита на правни претенции; (г) ако сте подали възражение относно начина на разглеждане, базирайки се на правните интереси на MISTERMEGA, докато не се потвърди нашите правни основания да отменят Вашите.

Когато обработката на личната Ви информация е била ограничена в съответствие с предходния абзац, такива лични данни, с изключение на съхранението им, ще се обработват само с Ваше съгласие или за влизане в сила, изпълнение или защита на правни претенции или за защита правата на друго физическо или юридическо лице.

Преди да се отмени лимита на обработка на личната Ви информация, ние сме длъжни да Ви информираме.

Право за прехвърляне на данни: Имате право да получавате личната си информация, която сте ни предоставили, под структурирана, широко използвана и четима от машина форма и право за препращане на тази информация към друг администратор, когато обработката е възоснова на Вашето съгласие или когато обработката се извършва автоматично. По Ваша молба, когато е технически изпълнимо, личните данни могат да се прехвърлят директно на друг администратор.

Право на възражение: Когато информацията Ви се обработва възоснова на законни интереси с цел маркетинг, можете да възразите на такава обработка по всяко време.

Право на подаване на жалба при Комисаря по информацията: ако не разрешим искането Ви в рамките на законов срок или ако откажем искането Ви, можете да подадете жалба при Комисаря по информацията.

Достъп и корекция на личната Ви информация и упражняване на други права

Като потребител на онлайн магазина, клиент на MISTERMEGA, имате право да проверите дали MISTERMEGA обработва личната информация за Вас и да имате достъп до личната информация, която съхраняваме за Вас. Ние обработваме (в този случай, ще ги препратим към Вас като PDF документ, който е машинно четим). Можете винаги да поискате неточна лична информация да бъде коригирана. Ако мислите, че вече няма основателна причина за по-нататъшна употреба, ние ще Ви известим за обработката на личната Ви информация, но определени лични данни, събирани съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, не трябва да се изтриват. Имате и право да ограничите ползването на личната Ви информация, в случаи, при които не сте съгласни с точността на личната информация, когато считате обработката за незаконна, но не искате да я изтриете и когато личните данни вече не са необходими с цел обработка, нужни са Ви, за да наложите правни претенции. В случай на поръчка на един продукт, имате право да откажете обработка на личната Ви информация.

За потенциално упражняване на описаните от нас права, моля, изпратете ни искане писмено, до имейл info@mistermega.bg (отговорно лице: Дейвид Грегър, Директор). Отговорното лице ще отговори на искането Ви в рамките на предвидения период от 1 месец. В случай на сложност или по-голям брой искания, крайният срок може да се удължи с до два допълнителни месеца, за което ще бъдете уведомени.

Съхранение

MISTERMEGA съхранява лична информация, която е получила от Вас, докато е-новини бъдат премахнати от нея (оттегляне на съгласие).

MISTERMEGA съхранява данни, свързани с формуляра за контакти един месец след прекратяването на комуникацията. След това време ние ги изтриваме, освен ако не е предвидено друго по закон.

Възоснова на разпоредбите на данъчното законодателство, MISTERMEGA са задължени да пазят акаунти с лични данни на купувач на MISTERMEG продукти, 10 години след датата на издаване на фактура.

MISTERMEGA няма да изтрие и информация, която е нужна за доказателство, че има изтрита информация за лице (т.е. при одит) и пази записи за хора, които не искат MISTERMA да се свързва с тях в бъдеще.

Бисквитки

MISTERMEGA използва „бисквитки“ на сайта – това са малки файлове, които се запазват на компютъра Ви, когато посещавате сайт. Бисквитките могат да Ви помогнат при по-нататъшни посещения на страницата. С настройките на браузъра Ви можете да решите дали да приемате „бисквитки“ или не.

Ако не приемате бисквитки, някои уебсайтове може да не се показват правилно или може да нямате достъп до цялата информация или функционалност на уеб страниците, но не е задължително да приемете условието за бисквитки, за да използвате уебсайта MISTERMEGA.

Наименование на бисквитката

Предназначена е за потребителска идентификация (брой посещения, първи и последни посещения).

Разработена е, за да записва продължителността на посещението. Записва точното време, когато потребителят е стартирал посещението (сесията).

Разработена е, за да записва продължителността на посещението.

Разработена е, за да записва откъде потребителят е дошъл на страницата, кои търсачки и ключови думи е използвал и местоположението, откъдето е влязъл.

За потребителско сегментиране.

За увеличаване участието на нашите потребители чрез социални мрежи, анализ на продажби и повторно насочване/таргетинг на потребители.

Facebook

За увеличаване участието на нашите потребители чрез социални мрежи, анализ на продажби и повторно насочване/таргетинг на потребители.

Промени в Политиката на поверителност

MISTERMEGA си запазва правото да променя политиката на поверителност по всяко време по свое усмотрение и да актуализира и променя тази Политика на поверителност. Затова Ви съветваме да преглеждате тази политика на поверителност редовно

Контакт

Ако имате някакви въпроси за нашата Политика на поверителност или за информацията, която съхраняваме за Вас, моля, свържете се с нас на info@mistermega.bg

Волчий поток, 24 май 2018г.